Hướng dẫn

Bước 1: Truy cập https://quangvanbooks.com/apps/affiliate-v2 để đăng ký tài khoản CTV Affiliate

Bước 2: Điền đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu

Bước 3: Nhấn đăng ký

Bước 4: Mỗi CTV sẽ được cấp một link đối tác riêng. Giới thiệu người mua sử dụng liên kết đó để mua hàng, bạn sẽ nhận được hoa hồng với mỗi đơn hàng thanh toán thành công. CTV có thể theo dõi đơn hàng, doanh thu và hoa hồng tại tài khoản CTV Affiliate. Chú ý truy cập https://quangvanbooks.com/apps/affiliate-v2 để đăng nhập tài khoản CTV

Bản quyền thuộc về Quảng Văn . Cung cấp bởi Sapo.
Quảng Văn Quảng Văn Quảng Văn Quảng Văn Quảng Văn Quảng Văn